Showing 1–12 of 27 results

Show sidebar

2AL 25PPM H2S 50PPM CO, 0.9% I-C4H10, 12% O2, Balance Nitrogen

Bình khí hiệu chuẩn 2AL 25PPM H2S 50PPM CO, 0.9% I-C4H10, 12% O2, Balance N2 – Calgaz  Dung tích 34

2AL 25PPM H2S, 100 PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2 Balance Nitrogen

Bình khí hiệu chuẩn 2AL 25PPM H2S, 100PPM CO, 2.5% CH4, 18% O2 Balance Nitrogen – Calgaz Dung tích 34

2AL 25PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/20.9% O2/N2

Bình khí hiệu chuẩn 2AL 25PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/20.9% O2/N2 Bình hiệu chuẩn 4 khí H2S, CO, CH4, O2 của

6D 0.9% I-C4H10 Balance AIR

Bình khí hiệu chuẩn 6D 0.9% I-C4H10 Balance Air – Calgaz  Dung tích 103 lít Áp suất 1000 psig/69 bar

7HP 0.9% I-C4H10 Balance Air  

Bình khí hiệu chuẩn 7HP 100PPM I-C4H8 Balance Air Dung tích 34 lít Áp suất 494 psig/34 bar Kích thước

7HP 0.9% I-C4H10 Balance Air  

Bình khí hiệu chuẩn 7HP 0.9% I-C4H10 Balance Air  Dung tích 34 lít Áp suất 494 psig/34 bar Kích thước

7HP 100PPM I-C4H8 Balance Air

Bình khí hiệu chuẩn 7HP 100PPM I-C4H8 Balance Air Dung tích 34 lít Áp suất 494 psig/34 bar Kích thước

8AL 25ppm H2S Balance Nitrogen

Bình khí hiệu chuẩn 8AL 25PPM H2S Balance Nitrogen Dung tích 58 lít Áp suất 500 psig/34.5 bar Kích thước 14

Bình Khí 2AL 25ppm H2S, 50ppm CO, 2.5% CH4, 12% O2 Balance N2

Bình khí hiệu chuẩn 2AL 25ppm H2S, 50ppm CO, 2.5% CH4, 12% O2 Balance N2  Dung tích 34 lít Áp

Binh Khí 5ELR 625Lít 2.5% CH4 Balance Air

Bình khí chuẩn 5ELR 625 Liters 2.5% Methane (50% LEL CH4) Balance Air – CALGAZ Thông số kỹ thuật: Model:

Bình Khí 8AL 100ppm NO2 Balance N2

Thông số kỹ thuật: Model: Bình khí 8AL Thành phần: 100ppm NO2, Balance Nitrogen Dung tích: 58 lít Khối lượng:

Bình khí Alcohol (C2H5OH)

Bình khí hiệu chuẩn Alcohol (C2H5OH) nồng độ 104.2PPM (0.040 BrAC) Hoặc nồng độ 208.4PPM (0.080 BrAC) và nồng độ