Showing all 7 results

Show sidebar

Bình khí Alcohol (C2H5OH)

Bình khí hiệu chuẩn Alcohol (C2H5OH) nồng độ 104.2PPM (0.040 BrAC) Hoặc nồng độ 208.4PPM (0.080 BrAC) và nồng độ

Bình khí chuẩn Chlorine (CL2) 10ppm (10L-AL 10PPM CL2/N2)

– Cylinder No: D274813 – Khí nền: nitrogent (N2) – Loại chai (cylinder size): 10 lit water – Vật liệu

Bình khí hiệu chuẩn Amonia (NH3) nồng độ 100 ppm (10L-AL 100PPM NH3/N2)

– Khí nền: nitrogent (N2) – Loại chai (cylinder size): 10 lit water – Dung tích khí: 1.500 lít khí.

Bình khí hiệu chuẩn Methane CH4 2.5% (50%LEL) Balance Air (5EL 2.5% (50%LEL) CH4/Air)

– Khí nền: Air – Loại chai (cylinder size): 5ELR – Dung tích khí: 625 lít khí. – Vật liệu

Bình khí hiệu chuẩn Oxy nồng độ 800 ppm (10L-ST 800PPM O2/N2)`

– Khí nền: nitrogent (N2) – Loại chai (cylinder size): 10 lit water – Dung tích khí: 1.500 lít khí.

Bình khí Hiệu chuẩn và van điều áp Calgaz Eco-Bump

  Bình khí Hiệu chuẩn Calgaz Eco-Bump   Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, Công ty TNHH

Bình khí Sulphur Dioxide (SO2) – Carbon Dioxide (CO) – Nitric Oixde (NO)

Bình khí hiệu chuẩn Sulphur Dioxide (SO2) nồng độ 350ppm Và Bình khí Carbon Dioxide (CO) nồng độ 500ppm Và