Showing all 4 results

Show sidebar

Dây Kết Nối Van Hiệu Chuẩn 1596 – Calgaz

Dây kết nối van hiệu chuẩn 1596 – Calgaz 1596 Tubing – Dây nhựa trong suốt – Dành cho khí

Dây Kết Nối Van Hiệu Chuẩn 1670 – Calgaz

Dây kết nối cho van  hiệu chuẩn 1670 – Calgaz – Nhựa Teflon – Sử dụng cho khí phản ứng

Dụng cụ xả áp 4250 – Calgaz

Dụng cụ xả áp 4250 – Calgaz Được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người ngay cả

Dụng cụ xả áp 4260 – Calgaz

Dụng cụ xả áp 4260 – Calgaz Được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người ngay cả sau khi