Showing all 3 results

Show sidebar

Binh Khí 5ELR 625Lít 2.5% CH4 Balance Air

Bình khí chuẩn 5ELR 625 Liters 2.5% Methane (50% LEL CH4) Balance Air – CALGAZ Thông số kỹ thuật: Model:

Bình khí Alcohol (C2H5OH)

Bình khí hiệu chuẩn Alcohol (C2H5OH) nồng độ 104.2PPM (0.040 BrAC) Hoặc nồng độ 208.4PPM (0.080 BrAC) và nồng độ

Bình khí hiệu chuẩn Methane CH4 2.5% (50%LEL) Balance Air (5EL 2.5% (50%LEL) CH4/Air)

– Khí nền: Air – Loại chai (cylinder size): 5ELR – Dung tích khí: 625 lít khí. – Vật liệu