Showing all 2 results

Show sidebar

Bình khí chuẩn 10AL 450ppm Nitric Oxide (NO) Balance Nitrogen (N2)

Thông số kỹ thuật: Model: Bình khí 10AL Thành phần: 450ppm NO2, Balance Nitrogen Dung tích: 116 lít Khối lượng:

Bình khí hiệu chuẩn 10AL 600ppm Nitrogen Dioxide (NO2) Balance Nitrogen (N2)

Thông số kỹ thuật: Model: Bình khí 10AL Thành phần: 600ppm Dung tích: 116 lít Khối lượng: 2.25 lb (1.02kg)