Showing all 3 results

Show sidebar

Bình khí chuẩn Chlorine (CL2) 10ppm (10L-AL 10PPM CL2/N2)

– Cylinder No: D274813 – Khí nền: nitrogent (N2) – Loại chai (cylinder size): 10 lit water – Vật liệu

Bình khí hiệu chuẩn Amonia (NH3) nồng độ 100 ppm (10L-AL 100PPM NH3/N2)

– Khí nền: nitrogent (N2) – Loại chai (cylinder size): 10 lit water – Dung tích khí: 1.500 lít khí.

Bình khí hiệu chuẩn Oxy nồng độ 800 ppm (10L-ST 800PPM O2/N2)`

– Khí nền: nitrogent (N2) – Loại chai (cylinder size): 10 lit water – Dung tích khí: 1.500 lít khí.