Tubing - Calgaz
Regulator 715
Case574_Blue_wflag_1024x1024
Calibration Gas Cylinders
Tubing - Calgaz
Regulator 715
Case574_Blue_wflag_1024x1024
Calibration Gas Cylinders

Dây Kết Nối Van Hiệu Chuẩn 1596 – Calgaz

Availability: In stock

Liên hệ báo giá

CompareCompare

Dây kết nối van hiệu chuẩn 1596 – Calgaz
1596 Tubing
– Dây nhựa trong suốt
Dành cho khí không phản ứng
– Ống kết nối giữa van hiệu chuẩn và thiết bị hiệu chuẩn.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Dây Kết Nối Van Hiệu Chuẩn 1596 – Calgaz”